שיעורים לצפייה בחינם

מספרים נגדיים
מספרים נגדיים
הכרת המלבן
הכרת המלבן
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 16

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים