שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
צורות חופפות
צורות חופפות
מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות
מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים