שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 15
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 15
מספרים נגדיים
מספרים נגדיים
שטחים של מצולעים כלליים
שטחים של מצולעים כלליים
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 2
טרפז
טרפז

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים