שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
משתנה תלוי ובלתי תלוי
משתנה תלוי ובלתי תלוי
שיטות לסימון פונקציה
שיטות לסימון פונקציה
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 26

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים