כפל בהופכי במקום חילוק > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד הופכים תרגיל חילוק לתרגיל כפל בעזרת שימוש במספרים הופכיים.

מספרים הופכיים הם זוג מספרים שמכפלתם שווה ל-1.

בשיעור נדגים צמדי מספרים הופכיים לדוגמה, ונראה כיצד ניתן למצוא את המספר ההופכי, כאשר נתון לנו מספר מסוים.

לאחר מכן, נלמד כיצד חילוק במספר שקול לכפל במספר ההופכי שלו. נראה כי השימוש בכלל זה עוזר לנו להפוך כל תרגיל חילוק לתרגיל כפל, ונדגים על ידי פתרון תרגילים לדוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים

כפל בהופכי במקום חילוק

טוען וידאו...