שיעורים לצפייה בחינם

קריאת גרף
קריאת גרף
תכונות המלבן
תכונות המלבן
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
שטחים של מצולעים כלליים
שטחים של מצולעים כלליים
חיבור מספרים מכוונים
חיבור מספרים מכוונים
ישרים מקבילים
ישרים מקבילים

זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים