זיהוי האות א

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד מזהים את האות א' כשהיא מופיעה בתוך המילים.

בנוסף נלמד להכיר האות א' דרך הגייתה באמצעות מילים שמתחילות ב-א'.

שיעורים לצפייה בחינם

כתיבת האות ב
כתיבת האות ב
הכרת האות ר צליל פותח ר
הכרת האות ר צליל פותח ר
הכרת האות פ צליל פותח פ
הכרת האות פ צליל פותח פ
זיהוי תמונה שיש בה כ רפוייה
זיהוי תמונה שיש בה כ רפוייה
זיהוי תמונה שמתחילה ב-צ
זיהוי תמונה שמתחילה ב-צ
הכרת האות ג צליל פותח ג
הכרת האות ג צליל פותח ג
זיהוי תמונה שיש בה ב רפוייה
זיהוי תמונה שיש בה ב רפוייה

זיהוי האות א

טוען וידאו...