חיסור ממספר בעשרת השנייה (עם פריטה)

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד איך מבצעים את פעולות החיסור על ידי שאלה כמה איברים אנחנו צריכים להוריד מהסכום המקורי. זאת אנו עושים על ידי מספר צעדים פשוטים.

שיעורים לצפייה בחינם

בעיות כפל מציור לתרגיל
בעיות כפל מציור לתרגיל
הכרות עם המספרים 11-20
הכרות עם המספרים 11-20
ישר המספרים
ישר המספרים
משמעות פעולת החיבור
משמעות פעולת החיבור
השוואה עם מתווך
השוואה עם מתווך
חיסור ממספר בעשרת השנייה (עם פריטה)
חיסור ממספר בעשרת השנייה (עם פריטה)
חוק החילוף בחיבור
חוק החילוף בחיבור

חיסור ממספר בעשרת השנייה (עם פריטה)

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים