היכרות עם אמצעי המחשה

מה נלמד בשיעור?

  • למידה באמצעות אמצעי המחשה מפגישה אותנו עם עולם המתמטיקה באמצעות החושים שלנו, כשמטרתה לעזור לנו להבין פעולות חשבוניות בצורה ויזואלית. אמצעי ההמחשה המוצגים בסרטון הם עיגולים אשר עוזרים לנו לחשב בצורה מתמטית ולהבין טוב יותר את השינויים הכמותיים המתרחשים בין המספרים  0-10 . 

שיעורים לצפייה בחינם

מספר זוגי מספר איזוגי
מספר זוגי מספר איזוגי
חיבור וחיסור תרגילי שרשרת
חיבור וחיסור תרגילי שרשרת
מחוברים וסכום
מחוברים וסכום
בעיות כפל מציור לתרגיל
בעיות כפל מציור לתרגיל
הכרת המספרים עד 100
הכרת המספרים עד 100
מצולעים
מצולעים
חילוק לחלקים
חילוק לחלקים

היכרות עם אמצעי המחשה

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים