בעיות כפל מציור לתרגיל

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על בעיות כפל אותן נהפוך מציור לתרגיל חשבוני. את סימן הכפל נסמן באמצעות "X" בין הגורמים המוכפלים- לדוגמה 2X3. 

שיעורים לצפייה בחינם

סימני יחס
סימני יחס
הכרות עם המספרים 0-10
הכרות עם המספרים 0-10
הכרות עם המספרים 11-20
הכרות עם המספרים 11-20
היכרות עם אמצעי המחשה
היכרות עם אמצעי המחשה
ישר המספרים
ישר המספרים

בעיות כפל מציור לתרגיל

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים