תחומי חיוביות ושליליות > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נחקור את אחת מתכונותיה של הפרבולה: תחומי חיוביות ושליליות. תחומי חיוביות ושליליות נקבעים על ידי החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ראינו כבר שיש קשר בין מספר הפתרונות של המשוואה הריבועית לחיתוך עם ציר ה-x. נלמד את המקרה שבו יש נקודת חיתוך אחת עם ציר ה-x וגם את המקרה בו אין לפרבולה נקודות חיתוך עם ציר ה-x כלל.

שיעורים לצפייה בחינם

שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
מה נעשה עם אפס
מה נעשה עם אפס

תחומי חיוביות ושליליות

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה 3 כיתה י'

אלגברה

 • מבוא לאלגברה
  • מה נעשה עם אפס
  • שברים
   • הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17062330שבר רגיל, מעורב ומדומה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065318פעולות_בשברים_בדגש_על_עבודה_עם_מחשבון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17061836חיבור_וחיסור_שברים_עשרוניים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • מספרים מכוונים
   • חיבור וחיסור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065225חיבור וחיסור מספרים מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כפל וחילוק מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060305כפל_וחיסור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • חזקות ושורשים
   • הגדרת החזקה וחוקים בסיסים
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16063553הגדרת_החזקה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060234הגדרות חזקות עבודה עם מחשבון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרת השורש, חוקים בסיסים ועבודה עם מחשבון
  • סדר פעולות חשבון ועבודה עם מחשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180625-15065115סדר_פעולות_חשבון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • רב איבר
   • כינוס איברים דומים
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-16061672כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • כפל רב איבר ברב איבר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-16062742כפל_רב_איבר_ברב_איבר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כפל חד איבר ברב איבר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-17063519כפל_חד_איבר_ברב_איבר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • נוסחאות הכפל המקוצר
   • 1.ExerciseAnswers/20180625-17064555נוסחאות_הכפל_המקוצר.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180626-16064762פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
 • משוואות
  • זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר
  • משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד
   • משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16061679משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות ללא פתרון ומשוואות של איסוף פתרונות
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16060691משוואות_ללא_פתרון_ועם_אינסוף_פתרונות.png
     1
     2
    • 2=1;
  • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
   • שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-14061763שתי משוואות בשני נעלים שיטת ההצבה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-17065921שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משוואות ממעלה שנייה
   • משוואות ריבועיות עם נעלם אחד
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-15060537משוואות ריבועיות עם נעלם אחד.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
   • משוואות ריבועיות חסרת c
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-16062948משוואות_ריבועיות_ללא_C.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות ריבועיות חסרות b
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-16065277משוואה_ריבועית_חסרת_B.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משוואות ריבועיות לא מסודרות
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-17061491משוואות ריבועיות לא מסודרות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות עם משתנה במכנה
    • 1.ExerciseAnswers/20180628-14061767משוואות עם משתנה במכנה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
    • 1.ExerciseAnswers/20180628-14060624שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה.png
     1
     2
    • 2=1;
 • גרפים מציאותיים
  • קריאת נתונים
  • מציאת ערך ממוצע של גרף
   • 1.ExerciseAnswers/20180704-17072657מציאת ערך ממוצע של גרף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • בניית גרפים
 • שינוי נושא נוסחה
  • הצבה בנוסחה
   • 1.ExerciseAnswers/20180704-17074160הצבה בנוסחה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • הגדרת פעולות הפוכות
   • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071097הגדרת_פעולות_הפוכות.png
    1
    2
   • 2=1;
 • הנדסה אנליטית
  • מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
  • משוואת הישר
   • הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071068הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • זיהוי משוואת הישר ומשוואת ישר מפורשת
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16074255זיהוי_משוואת_הישר.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת נקודות על ישר - הצבה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16070399מציאת נקודות על הישר - הצבה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16073259זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16071145שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072924מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה על הישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072537מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר, העובר דרך שתי נקודות שעל הישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-17074625מציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות על הישר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • ישרים מקבילים
  • מרחק בין שתי נקודות
   • מרחק בין שתי נקודות ישר משופע
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075940מרחק בין שתי נקודות ישר משופע.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מרחק בין שתי נקודות הנמצאות על ישרים המקבילים לצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075418מרחק_בין_שתי_נקודות_הנמצאות_על_ישרים_המקבילים_לצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • אמצע קטע
   • 1.ExerciseAnswers/20180711-17072762נקודת_אמצע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שטחים במערכת צירים
   • 1.ExerciseAnswers/20180712-16071729שטחים במערכת צירים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • גרף הפרבולה
  • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
   • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
    1
    2
   • 3=1;
  • עלייה וירידה
   • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תחומי חיוביות ושליליות
   • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
    1
    2
   • 2=1;

בעיות מילוליות

 • מבוא לבעיות מילוליות
  • סכום, הפרש, כפל וחילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070737סכום, הפרש, כפל וחילוק.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תבניות מספר המכילות יותר מפעולה אחת
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14075821תבניות_מספרים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • נושא המשוואה
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070480נושא המשוואה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • בעיות אחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14072235בעיות_אחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים ובלי אחוזים
  • התייקרות והוזלה
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-15070306התייקרות_והוזלה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • התייקרויות והוזלות עוקבות
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-15073551התייקרות והוזלות עוקבות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

סדרה חשבונית

 • הגדרות: סדרה יורדת, סדרה עולה
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-16075198סדרה_עולה,_סדרה_יורדת.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • סכום סדרה חשבונית
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-16072819סכום_סדרה_חשבונית.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • מציאת ההפרש והאיבר הראשון כאשר נתונים שני תנאים
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-17072688מציאת ההפרש והאיבר הראשון.png
   1
   2
  • 2=1;
 • האיבר הכללי - תרגול נוסחה, מציאת האיבר הראשון ומציאת ההפרש
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-17075590האיבר הכללי.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
  • 1.ExerciseAnswers/20180719-11070188בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
   1
   2
   3
  • 2=1;

טריגונומטריה

 • מבוא הגדרות ומונחים
 • הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות
  • 1.ExerciseAnswers/20180719-11071947הגדרת_הפונקציה_הטריגונומטרית.png
   1
   2
  • 2=1;
 • מציאת זווית ע"י ערכים נתונים באמצעות המחשבון
  • 1.ExerciseAnswers/20180725-15070949מציאת זווית עי ערכים הנתונים באמצעות מחשבון.png
   1
   2
  • 2=1;
 • קטעים מיוחדים במשולש
  • הגדרת התיכון
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-15073915הגדרת_התיכון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הגדרת חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-16070635הגדרת_חוצה_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הגדרת הגובה
 • עבודה במשולשים ישרי זווית
  • משפט פיתגורס
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-17073877משפט_פיתוגרס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת צלעות
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-17075271מציאת צלעות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת היקף ומציאת שטח
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-12072167מציאת_היקף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-13074903משולשים לא ישרי זוית שניתן לפרקם.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • משולש שווה שוקיים
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14073308משולש_שווה_שוקיים.png
   1
   2
  • 2=1;
 • גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14070162גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים.png
   1
   2
  • 2=1;
 • שאלות משולשים בהן נתון השטח
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14074549שאלות משולשים בהן נתון השטח.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • משולש קהה זווית
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-15073378משולש_קהה_זווית.png
   1
   2
  • 2=1;
 • מלבן
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-15074236מלבן.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • מעוין
 • שימוש במחשבון בטריגונומטריה
  • 1.ExerciseAnswers/20180725-14074617שימוש במחשבון בטריגנומטריה.png
   1
   2
   3
  • 2=1;

סטטיסטיקה והסתברות

 • הסתברות
  • יסודות מציאת הסתברות לאירוע מתוך מרחב מדגם נתון
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-15071556יסודות מציאת הסתברות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • טבלה דו מימדית
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-15075871טבלה_דו_מימדית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מרחב דו- שלבי מאורעות בלתי תלויים (עם החזרה)
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-17073519מרחב_דו_שלבי.png
    1
    2
   • 2=1;
 • סטטיסטיקה
  • טבלת שכיחות
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17072355טבלת שכיחות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • דיאגרמת מקלות
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074980דיאגרמת_מקלות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הסתברות (של סטטיסטיקה)
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074453הסתברות_(של_סטטיסטיקה).png
    1
    2
   • 2=1;
  • מדדים מרכזיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-18073530מדדים_מרכזיים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • דיאגרמת עיגול
  • 1.ExerciseAnswers/20180805-14080691דיאגרמת עיגול.png
   1
   2
  • 2=1;

עזרי קורס מתמטיקה 3 כיתה י'

חדשות ועדכונים