ישרים מקבילים > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על הקשר שבין שני ישרים מקבילים.

נבין מהי משמעות ישרים מקבילים, ואיזה מידע מעניק לנו השיפוע של שני ישרים שונים. נבין מהו השיפוע של כל הישרים המקבילים לציר ה-x. נפתור שאלות הדנות בצורות הגיאומטריות, כמו מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית וטרפז, ודרך השאלות נבין מקבילות של ישרים.

שיעורים לצפייה בחינם

שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס
מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
קריאת נתונים
קריאת נתונים
שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם
משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם

ישרים מקבילים

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 כיתה י'

חדשות ועדכונים