תחומי חיוביות ושליליות > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נחקור את אחת מתכונותיה של הפרבולה: תחומי חיוביות ושליליות. תחומי חיוביות ושליליות נקבעים על ידי החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ראינו כבר שיש קשר בין מספר הפתרונות של המשוואה הריבועית לחיתוך עם ציר ה-x. נלמד את המקרה שבו יש נקודת חיתוך אחת עם ציר ה-x וגם את המקרה בו אין לפרבולה נקודות חיתוך עם ציר ה-x כלל.

שיעורים לצפייה בחינם

התייקרויות והוזלות עוקבות
התייקרויות והוזלות עוקבות
שטחים והיקפים של משולשים
שטחים והיקפים של משולשים
נפח ושטח פנים של תיבה - בעיות
נפח ושטח פנים של תיבה - בעיות
מציאת משוואת משיק
מציאת משוואת משיק
תחומי עלייה וירידה
תחומי עלייה וירידה
מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
מציאת משוואת משיק
מציאת משוואת משיק

תחומי חיוביות ושליליות

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה 3 לבגרות

שאלון 801

 • אלגברה
  • מבוא לאלגברה
   • מה נעשה עם אפס
   • שברים
    • הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17062330שבר רגיל, מעורב ומדומה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065318פעולות_בשברים_בדגש_על_עבודה_עם_מחשבון.png
      1
      2
     • 2=1;
    • שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17061836חיבור_וחיסור_שברים_עשרוניים.png
      1
      2
     • 2=1;
   • מספרים מכוונים
    • חיבור וחיסור מספרים מכוונים
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065225חיבור וחיסור מספרים מכוונים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • כפל וחילוק מספרים מכוונים
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060305כפל_וחיסור_מספרים_מכוונים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • חזקות ושורשים
    • הגדרת החזקה וחוקים בסיסים
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16063553הגדרת_החזקה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060234הגדרות חזקות עבודה עם מחשבון.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • הגדרת השורש, חוקים בסיסים ועבודה עם מחשבון
     • 1.ExerciseAnswers/20191106-13112006שאלה_הגדרת_השורש.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • סדר פעולות חשבון ועבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-15065115סדר_פעולות_חשבון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • רב איבר
    • כינוס איברים דומים
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-16061672כינוס_איברים_דומים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • כפל רב איבר ברב איבר
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-16062742כפל_רב_איבר_ברב_איבר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • כפל חד איבר ברב איבר
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-17063519כפל_חד_איבר_ברב_איבר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • נוסחאות הכפל המקוצר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-17064555נוסחאות_הכפל_המקוצר.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20191106-12114928שאלה_נוסחאות_כפל_מקוצר.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
   • פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16064762פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף.png
     1
     2
    • 2=1;
  • משוואות
   • זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר
   • משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד
    • משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-16061679משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות ללא פתרון ומשוואות של איסוף פתרונות
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-16060691משוואות_ללא_פתרון_ועם_אינסוף_פתרונות.png
      1
      2
     • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
    • שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-14061763שתי משוואות בשני נעלים שיטת ההצבה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-17065921שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • משוואות ממעלה שנייה
    • משוואות ריבועיות עם נעלם אחד
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-15060537משוואות ריבועיות עם נעלם אחד.png
      1
      2
     • 2=1;
    • משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
    • משוואות ריבועיות חסרת c
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-16062948משוואות_ריבועיות_ללא_C.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות ריבועיות חסרות b
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-16065277משוואה_ריבועית_חסרת_B.png
      1
      2
     • 2=1;
    • משוואות ריבועיות לא מסודרות
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-17061491משוואות ריבועיות לא מסודרות.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות עם משתנה במכנה
     • 1.ExerciseAnswers/20180628-14061767משוואות עם משתנה במכנה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
     • 1.ExerciseAnswers/20180628-14060624שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה.png
      1
      2
     • 2=1;
  • גרפים מציאותיים
   • קריאת נתונים
   • מציאת ערך ממוצע של גרף
    • 1.ExerciseAnswers/20180704-17072657מציאת ערך ממוצע של גרף.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בניית גרפים
  • שינוי נושא נוסחה
   • הצבה בנוסחה
    • 1.ExerciseAnswers/20180704-17074160הצבה בנוסחה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרת פעולות הפוכות
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071097הגדרת_פעולות_הפוכות.png
     1
     2
    • 2=1;
  • הנדסה אנליטית
   • מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
   • משוואת הישר
    • הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071068הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זיהוי משוואת הישר ומשוואת ישר מפורשת
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16074255זיהוי_משוואת_הישר.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת נקודות על ישר - הצבה וחיתוך עם הצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16070399מציאת נקודות על הישר - הצבה וחיתוך עם הצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16073259זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16071145שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072924מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה על הישר
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072537מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת משוואת ישר, העובר דרך שתי נקודות שעל הישר
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-17074625מציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות על הישר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • ישרים מקבילים
   • מרחק בין שתי נקודות
    • מרחק בין שתי נקודות ישר משופע
     • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075940מרחק בין שתי נקודות ישר משופע.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מרחק בין שתי נקודות הנמצאות על ישרים המקבילים לצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075418מרחק_בין_שתי_נקודות_הנמצאות_על_ישרים_המקבילים_לצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
   • אמצע קטע
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-17072762נקודת_אמצע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטחים במערכת צירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-16071729שטחים במערכת צירים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • גרף הפרבולה
   • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • עלייה וירידה
    • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תחומי חיוביות ושליליות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
     1
     2
    • 2=1;
 • בעיות מילוליות
  • מבוא לבעיות מילוליות
   • סכום, הפרש, כפל וחילוק
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070737סכום, הפרש, כפל וחילוק.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תבניות מספר המכילות יותר מפעולה אחת
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14075821תבניות_מספרים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • נושא המשוואה
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070480נושא המשוואה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בעיות אחוזים
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14072235בעיות_אחוזים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים ובלי אחוזים
   • התייקרות והוזלה
    • 1.ExerciseAnswers/20180718-15070306התייקרות_והוזלה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • התייקרויות והוזלות עוקבות
    • 1.ExerciseAnswers/20180718-15073551התייקרות והוזלות עוקבות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • סדרה חשבונית
  • הגדרות: סדרה יורדת, סדרה עולה
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-16075198סדרה_עולה,_סדרה_יורדת.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום סדרה חשבונית
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-16072819סכום_סדרה_חשבונית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת ההפרש והאיבר הראשון כאשר נתונים שני תנאים
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-17072688מציאת ההפרש והאיבר הראשון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • האיבר הכללי - תרגול נוסחה, מציאת האיבר הראשון ומציאת ההפרש
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-17075590האיבר הכללי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
   • 1.ExerciseAnswers/20180719-11070188בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • טריגונומטריה
  • מבוא הגדרות ומונחים
  • הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות
   • 1.ExerciseAnswers/20180719-11071947הגדרת_הפונקציה_הטריגונומטרית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת זווית ע"י ערכים נתונים באמצעות המחשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-15070949מציאת זווית עי ערכים הנתונים באמצעות מחשבון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • קטעים מיוחדים במשולש
   • הגדרת התיכון
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-15073915הגדרת_התיכון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרת חוצה זווית
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-16070635הגדרת_חוצה_זווית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרת הגובה
  • עבודה במשולשים ישרי זווית
   • משפט פיתגורס
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-17073877משפט_פיתוגרס.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת צלעות
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-17075271מציאת צלעות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת היקף ומציאת שטח
    • 1.ExerciseAnswers/20180726-12072167מציאת_היקף.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-13074903משולשים לא ישרי זוית שניתן לפרקם.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולש שווה שוקיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14073308משולש_שווה_שוקיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14070162גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שאלות משולשים בהן נתון השטח
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14074549שאלות משולשים בהן נתון השטח.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולש קהה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-15073378משולש_קהה_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מלבן
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-15074236מלבן.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מעוין
   • 1.ExerciseAnswers/20191106-13113300שאלה_טריגונומטריה_מעויין.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שימוש במחשבון בטריגונומטריה
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-14074617שימוש במחשבון בטריגנומטריה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • סטטיסטיקה והסתברות
  • הסתברות
   • יסודות מציאת הסתברות לאירוע מתוך מרחב מדגם נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-15071556יסודות מציאת הסתברות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • טבלה דו מימדית
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-15075871טבלה_דו_מימדית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מרחב דו- שלבי מאורעות בלתי תלויים (עם החזרה)
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-17073519מרחב_דו_שלבי.png
     1
     2
    • 2=1;
  • סטטיסטיקה
   • טבלת שכיחות
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17072355טבלת שכיחות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • דיאגרמת מקלות
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074980דיאגרמת_מקלות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הסתברות (של סטטיסטיקה)
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074453הסתברות_(של_סטטיסטיקה).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מדדים מרכזיים
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-18073530מדדים_מרכזיים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • דיאגרמת עיגול
   • 1.ExerciseAnswers/20180805-14080691דיאגרמת עיגול.png
    1
    2
   • 2=1;

שאלון 802

 • אלגברה
  • תכונות הפונקציה הריבועית הפרבולה
   • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • קודקוד של פרבולה
    • 1.ExerciseAnswers/20180805-16084360קודקוד_הפרבולה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • תחומי חיוביות ושליליות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תחומי עלייה וירידה
    • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חתוך בין הפרבולה וישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16083952נקודת_חיתוך_של_גרף_ופרבולה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שרטוט של פרבולה
    • 1.ExerciseAnswers/20191106-13112992שאלה_שרטוט_פרבולה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חתוך בין שתי פרבולות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-17081650נקודת_חיתוך_בין_פרבולות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שטחים בתוך פרבולה
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-17085947שטחים בתוך פרבולה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משוואות ממעלה שלישית ומעלה
   • 1.ExerciseAnswers/20180808-16084013משוואות_ממעלה_שלישית_ומעלה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180808-17080375חזקות_שליליות_ורציונליות.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • כתיבה מדעית
   • הרחבת חזקה למספרים שליליים ורציונלים
    • 1.ExerciseAnswers/20180808-17080908חזקות_שליליות_ורציונליות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כתיבה כפל וחילוק של מספרים מדעיים
  • סדרות הנדסיות
   • סדרה הנדסית הגדרה עלייה וירידה של סדרה
    • 1.ExerciseAnswers/20180812-09082138סדרה_הנדסית_עולה_ויורדת.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרה סדרה הנדסית על פי כלל הנסיגה
    • 1.ExerciseAnswers/20180812-09085180הגדרת סדרה הנדסית על פי כלל הנסיגה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שימוש בנוסחת איבר כללי
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16080032שימוש_בנוסחת_איבר_כללי.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת מנת הסדרה
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16081801מציאת מנת הסדרה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת מספר המקומות בסדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16081669מציאת_מספר_איברים_בסדרה_הנדסית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שימוש בנוסחת סכום
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16080010נוסחת_סכום.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • בעיות מילוליות של סדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-17080666בעיות מילוליות של סדרה הנדסית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • תנאי לסדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-17083672תנאי לסדרה הנדסית.png
     1
     2
    • 2=1;
  • סדרות חשבוניות
   • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
    • 1.ExerciseAnswers/20180814-14080012בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרה סדרה חשבונית על ידי כלל הנסיגה
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17080652הגדרת_סדרה_חשבונית_לפי_כלל_הנסיגה.png
     1
     2
    • 2=1;
  • גדילה ודעיכה
   • מבוא לגדילה ודעיכה
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17085187מבוא לגדילה ודעיכה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים)
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17080750מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת מקדם גדילה ודעיכה לא נתון אחוזים
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17084188מציאת_מקדם_גדילה_ודעיכה_(כשלא_נתון_אחוזים).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת זמן מהנוסחה או על ידי הצבות
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16084017מציאת זמן מהנוסחא.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת כמות סופית וכמות לפני
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16082273מציאת כמות סופית וכמות לפני.png
     1
     2
    • 2=1;
   • השוואה בין תוכניות ושאלות עם גרפים
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16080395השוואה בין תוכניות ושאלות עם גרפים.png
     1
     2
    • 2=1;
 • טריגונומטריה
  • יישומים במשור
   • טרפז
    • טרפז כללי
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16085104טרפז_כללי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • טרפז ישר זווית
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16084739טרפז_ישר_זווית.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • טרפז שווה שוקיים
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16083522טרפז שווה שוקיים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • מצולעים
    • מקבילית ריבוע,מלבן,מעוין
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16081954ריבוע,_מלבן,_מקבילית.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משולש כללי
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16083846משולש כללי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • חישובים אורכי קטעים במצולעים
     • 1.ExerciseAnswers/20191106-15115250שאלה_טרינוגומטריה_מצולעים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
  • הנדסת המרחב
   • תיבה
    • מבוא משפטים במרחב וחזרה
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-16081557מבוא משפטים במרחב וחזרה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • הגדרות התיבה ונוסחאות
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-16081804הגדרות התיבה ונוסחאות.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-17082744אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • זוויות בין ישר למישור בתיבה
    • זווית בין אלכסון תיבה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-16085320אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זווית בין אלכסון פאה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-16083418זווית בין אלכסון פאה לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • פירמידה
    • נוסחאות הגדרות פרמידה
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-17085437נוסחאות הגדרות פירמידה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זוויות בפירדמיה בין גובה פאה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-17082905זווית בפירמידה בין מקצוע צדדי לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זווית בפירמידה בין מקצוע צדדי לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180823-13082556זווית בפירמידה בין גובה פאה לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
 • סטטיסטיקה
  • שאלות עם נעלמים
   • חזרה
   • תכונות הממוצע
    • 1.ExerciseAnswers/20180827-17080665תכונות הממוצע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מדדים מרכזיים בדיאגרמת עיגול ומקלות
    • 1.ExerciseAnswers/20181010-16103378מדדים_מרכזיים_בדיאגרמת_עיגול_ומקלות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • סטיית תקן
   • שאלות עם נעלמים
    • 1.ExerciseAnswers/20181010-16105832שאלות_עם_נעלמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • סטיית תקן
    • 1.ExerciseAnswers/20181018-08100083סטיית_תקן.png
     1
     2
    • 2=1;
   • השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
    • 1.ExerciseAnswers/20181018-09101141סטיית_תקן_עם_תוספת_נתונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • התפלגות נורמלית
   • הצבת נתונים בעקומה
    • הצבת נתונים בעקומה
     • 1.ExerciseAnswers/20191106-15114282שאלה_סטטיסטיקה_נתונים_בעקומה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת הסתברויות בעקומה
     • 1.ExerciseAnswers/20191106-15110055שאלה_הסתברויות_בעקומה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • עקומה של חצאי סטיות תקן
    • הצבת נתונים בעקומה
    • מציאת הסתברויות בעקומה
     • 1.ExerciseAnswers/20181022-18102019מציאת הסתברויות בעקומה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • מציאת ממוצע
     • 1.ExerciseAnswers/20181023-17103972מציאת_ממוצע.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • מציאת סטיית תקן וממוצע
     • 1.ExerciseAnswers/20181023-17100600מציאת_סטיית_תקן_וממוצע.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • השוואה יחסית
     • 1.ExerciseAnswers/20181024-16105026השוואה יחסית.png
      1
      2
     • 2=1;
    • שימוש בסימטריה על העקומה
     • 1.ExerciseAnswers/20181024-16105035שימוש בסימטריה על העקומה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
 • הסתברות
  • מבוא וחזרה
   • 1.ExerciseAnswers/20181024-17105437מבוא_וחזרה_הסתברות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כפל וחיבור הסתברויות
   • 1.ExerciseAnswers/20181028-17101685כפל_וחיבור_הסתברויות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חישוב הסתברויות בעזרת עץ הסתברויות
  • מאורעות דו שלביים
   • מאורעות תלויים
    • 1.ExerciseAnswers/20181028-17100693מאורעות תלויים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מאורעות בלתי תלויים
    • 1.ExerciseAnswers/20181029-16101158מאורעות_בלתי_תלויים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • תלת פרקי
    • 1.ExerciseAnswers/20181029-16104186תלת_פרקי.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • מאורעות תלת שלביים
   • תלת שלבי דו פרקי
    • 1.ExerciseAnswers/20181029-17105149תלת_שלבי_דו_פרקי.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • בעיות שונות בהסתברות
    • 1.ExerciseAnswers/20181029-17103748בעיות_שונות_בהסתברות.png
     1
     2
    • 2=1;

שאלון 803

 • בעיות מילוליות
  • בעיות קנייה ומכירה
   • שאלות קנייה, מכירה ותשלומים
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-15100629שאלות קנייה מכירה ותשלומים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • התייקרות והוזלה
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-15103407התייקרות_והוזלה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • התייקרות והוזלה כולל אחוזים
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-16104670התייקרות_והוזלה_כולל_אחוזים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • התייקרות והוזלה עוקבות
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-17104946התייקרות_והוזלה_(עוקבות).png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • בעיות תנועה
   • שאלות תנועה מבוא
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-17101330בעיות_תנועה_מבוא.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בעיות תנועה בהן נתונה המהירות
    • 1.ExerciseAnswers/20181031-17100781בעיות_תנועה_כשנתונה_מהירות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שאלות תנועה בהן הזמן נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20181105-16114851שאלות תנועה בהן הזמן נתון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שאלות תנועה - תכנון מול ביצוע
    • 1.ExerciseAnswers/20181106-14115219שאלות_תנועה_-_תכנון_מול_ביצוע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס
    • 1.ExerciseAnswers/20181106-15110807שאלות תנועה כוללות שימוש במשפט פיתגורס.png
     1
     2
    • 2=1;
  • בעיות גיאומטריות
   • מלבן בעיות מילוליות ממעלה ראשונה
    • 1.ExerciseAnswers/20181106-16112259מלבן בעיות מילוליות ממעלה ראשונה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה
    • 1.ExerciseAnswers/20181106-17112588מלבן בעיות מילוליות מעלה שניה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שטחים והיקפים של משולשים
    • 1.ExerciseAnswers/20181106-17115891מעגל וחלקי מעגל.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מעגל וחלקי מעגל
    • 1.ExerciseAnswers/20181107-17112559מעגל וחלקי מעגל.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מעגל טבעות
    • 1.ExerciseAnswers/20181107-17115304מעגל טבעות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • בעיות במרחב
   • נפח ושטח פנים של תיבה - בעיות
    • 1.ExerciseAnswers/20181112-15112556נפח ושטח פנים של תיבה - בעיות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש שווה שוקיים
    • 1.ExerciseAnswers/20181112-15115988נפח של מנסרה משולשת שבבסיסה משולש שווה שוקיים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר זווית
    • 1.ExerciseAnswers/20181112-16111991נפח_של_מנסרה_משולשת_שבבסיסה_משולש_ישר זווית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • נפח ושטח פנים של גליל
    • 1.ExerciseAnswers/20181112-17110397נפח ושטח פנים של גליל.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • נפח ושטח פנים של מנסרה
   • נפח ושטח פנים של תיבה - חישובים
    • 1.ExerciseAnswers/20181107-17114622נפח ושטח פנים של תיבה- חישובים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר זווית - חישובים
    • 1.ExerciseAnswers/20181112-17114284נפח של מנסרה משולשת שבבסיסה משולש ישר זווית - חישובים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • הנדסה אנליטית
  • הישר
   • נקודות החיתוך של הישר עם הצירם
    • 1.ExerciseAnswers/20181113-17110904נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • נקודת חיתוך בין 2 ישרים
    • 1.ExerciseAnswers/20181113-17113371נקודת_חיתוך_בין_שני_ישרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע
    • 1.ExerciseAnswers/20181114-16114192מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • ישרים מקבילים לצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20181114-16113785ישרים_מקבילים_לצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • ישרים מקבילים
    • 1.ExerciseAnswers/20181114-17115322ישרים_מקבילים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • ישרים מאונכים
    • 1.ExerciseAnswers/20181119-17111719ישרים_מאונכים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • אמצע קטע
   • 1.ExerciseAnswers/20181119-17112756אמצע_קטע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מרחק בין 2 נקודות
   • 1.ExerciseAnswers/20181119-17111282מרחק בין 2 נקודות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • אנך אמצעי
   • 1.ExerciseAnswers/20181120-16114081אנך אמצעי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולש
   • גובה במשולש
    • 1.ExerciseAnswers/20181120-16114363גובה במשולש.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תיכון למשולש
    • 1.ExerciseAnswers/20181120-17114145תיכון_במשולש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטחי משולשים
    • 1.ExerciseAnswers/20181121-12113975שטחי_משולשים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • מרובעים
   • מקבילית
    • 1.ExerciseAnswers/20181121-17113553מקבילית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20181121-17110850מלבן.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מעוין
    • 1.ExerciseAnswers/20181121-17113280מעוין.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • טרפז
    • 1.ExerciseAnswers/20181126-15113162טרפז.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • המעגל
   • מעגל כללי
    • 1.ExerciseAnswers/20181126-17112427מעגל_כללי.png
     1
     2
    • 2=1;
   • המעגל הקנוני
    • 1.ExerciseAnswers/20181127-15111940המעגל_הקנוני.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת מעגל באמצעות נקודות על המרכז וההיקף
    • 1.ExerciseAnswers/20181127-16114436מציאת_משוואת_מעגל_באמצעות_נקודה_על_ההיקף_והמרכז.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיתוך עם הצירים במעגל
    • 1.ExerciseAnswers/20181128-17111424נקודות_חיתוך_עם_הציר.png
     1
     2
    • 2=1;
   • נקודות חיתוך בין ישר למעגל
    • 1.ExerciseAnswers/20181129-16111771נקודות_חיתוך_של_ישר_עם_מעגל.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משיקים למעגל
    • מעגל המשיק לצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20181203-15125900מעגל המשיק לצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • משיק כללי למעגל
   • מציאת משוואת מעגל באמצעות קצוות הקוטר
    • 1.ExerciseAnswers/20181128-17114407מציאת_משוואת_מעגל_באמצעות_קצות_הקוטר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • חשבון דיפרנציאלי
  • מבוא לפונקציות
   • הצבות בפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20181203-17123357הצבות בפונקציה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרת התחום
    • 1.ExerciseAnswers/20181204-17125800הגדרת התחום.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיוביות ושליליות של פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20181204-17124141חיוביות ושליליות של פונקציה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תחומי עלייה וירידה
    • 1.ExerciseAnswers/20181204-17121553תחומי_עלייה_וירידה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • חוקי הנגזרת
   • 1.ExerciseAnswers/20191106-15113542שאלה_חוקי_הנגזרת.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שיפוע משיק
   • הצבות בנגזרת ובפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20181210-16125520הצבות בנגזרת ובפונקציה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת שיפוע משיק
    • 1.ExerciseAnswers/20181210-17122806מציאת שיפוע למשיק.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משיק לגרף הפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20181210-17121959משיק_לגרף_הפונקציה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת משוואת משיק
    • 1.ExerciseAnswers/20181211-17123089מציאת_משוואת_משיק.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20181211-17120039מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • מציאת נקודות קיצון
   • 1.ExerciseAnswers/20181212-15123914מציאת נקודות קיצון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מקסימום ומינימום מוחלטים
   • 1.ExerciseAnswers/20181212-15120030מקסימום ומינימום מוחלטים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פונקציה שורש
   • כללי גזירה של פונקציית שורש
    • 1.ExerciseAnswers/20191106-16112374שאלה_פונקציית_שורש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הצבות בנגזרת ובפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20181213-16120288הצבה בנגזרת ובפונקציה (שיפוע משיק).png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת תחום הגדרה לשורש
    • 1.ExerciseAnswers/20181224-17125717מציאת_תחום_הגדרה_לשורש.png
     1
     2
    • 2=1;
   • פתרון של משוואות עם שורש
    • 1.ExerciseAnswers/20181224-18125628פתרון של משוואות עם שורש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת משוואת משיק
    • 1.ExerciseAnswers/20181225-13125709מציאת_משוואת_משיק.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת נקודות קיצון
    • 1.ExerciseAnswers/20181225-131223152מציאת_נקודות_קיצון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת פרמטר
    • 1.ExerciseAnswers/20181226-17121048מציאת_פרמטר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חקירת פונקציית שורש כולל שרטוט 2
   • חקירת שורש מורכבת
    • 1.ExerciseAnswers/20181231-16122738חקירת_שורש_מורכבת.png
     1
     2
    • 2=1;
  • פונקציה רציונלית
   • חוקי הנגזרת בפונקציה רציונלית
    • 1.ExerciseAnswers/20191106-16112574שאלה_פונקציה_רציונלית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת תחום הגדרה
    • 1.ExerciseAnswers/20190103-11015264מציאת תחום הגדרה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת משוואת משיק
    • 1.ExerciseAnswers/20190107-16012069מציאת_משוואת_משיק_2.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20190107-16010538מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון 2.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת נקודות קיצון
   • מציאת פרמטר
    • 1.ExerciseAnswers/20190116-17012134מציאת_פרמטר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חקירה מלאה של פונקציה רציונלית
    • 1.ExerciseAnswers/20190123-11012412חקירה מלאה של פונקציה רציונלית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • גזירת פונקציה רציונלית משתנה במונה ובמכנה
    • 1.ExerciseAnswers/20191111-10111209שאלה_משתנה_במונה_ומכנה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • גזירת פונקציה רציונלית משתנה בריבוע במכנה
    • 1.ExerciseAnswers/20191111-10115217שאלה_משתנה_בריבוע_ומכנה_.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חקירה מלאה של פונקציה רציונלית-המשך
    • 1.ExerciseAnswers/20190123-11012463חקירה מלאה של פונקציה רציונלית המשך.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית
    • 1.ExerciseAnswers/20190128-17013280חקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית.png
     1
     2
    • 2=1;
  • בעיות קיצון
   • בעיות מספרים
    • 1.ExerciseAnswers/20190129-14014567בעיות מספרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • בעיות קיצון במלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20190131-14014271בעיות קיצון במלבן.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בעיות קיצון בגרפים מרחקים
    • 1.ExerciseAnswers/20190313-18031854בעיות קיצון בגרפים מרחקים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת מקסימום ומינימום בבעיות מעשיות
   • בעיות קיצון במשולש
   • בעיות קיצון בתיבה
    • 1.ExerciseAnswers/20190219-18025924בעיות קיצון בתיבה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בעיות קיצון בגרפים במשולש
    • 1.ExerciseAnswers/20190312-18031476בעיות קיצון בגרפים במשולש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • חשבון אינטגרלי
  • אינטגרל ומציאת פונקציה קדומה
   • מציאת פונקציה קדומה
    • 1.ExerciseAnswers/20190314-16032002מציאת_פונקציה_קדומה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20190318-16031050מציאת_פונקציה_קדומה_כשאיקס_לא_נתון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת פרמטר
    • 1.ExerciseAnswers/20190318-16031619מציאת_פרמטר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • אינטגרל ומציאת שטחים
   • אינטגרל מסוים פולינום
    • 1.ExerciseAnswers/20190318-17033371אינטגרל_מסוים_פולינום.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת שטח בין פונקציה לציר ה- x
    • 1.ExerciseAnswers/20190401-18042609מציאת שטח בין פונקציה לציר האיקס.png
     1
     2
    • 2=1;
   • זיהוי פונקציות
   • מציאת שטח בין ישר לפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20190402-16042770מציאת שטח בין ישר לפונקציה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת שטח בין שתי פונקציות
    • 1.ExerciseAnswers/20190415-12042037מציאת שטח בין שתי פונקציות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת שטח בין משיק לפונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20190415-15041649מציאת_שטח_בין_משיק_לפונקציה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטחים עם פרמטר
    • 1.ExerciseAnswers/20190416-17044404שטחים_עם_פרמטר.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שני שטחים כלואים בין שתי פונקציות
    • 1.ExerciseAnswers/20190417-17043266שני_שטחים_כלואים_בין_שתי_פונקציוצ.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חישוב שטחים באמצעות אינטגרלים
    • 1.ExerciseAnswers/20190328-16032978חישוב שטחים באמצעות אינטגרלים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת גבולות השטח באינטגרלים

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים