מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על הקשר בין שני ישרים. שני ישרים יכולים להיות מקבילים או להיחתך אחד בשני. בשיעור זה נעסוק בישרים נחתכים, שיחתכו בנקודה אחת בלבד.

נלמד בשיעור על דרך פתרון גרפי, המסייעת לנו לבדוק כיצד למצוא את שיעורי נקודת החיתוך מהגרף, על ידי שרטוט שני ישרים על מערכת צירים. בנוסף, נלמד מציאת נקודת חיתוך גם בדרך פתרון מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים, כאשר פתרון המערכת הוא הנקודה המבוקשת, ובה נשתמש שיטת ההצבה.

שיעורים לצפייה בחינם

מה נעשה עם אפס
מה נעשה עם אפס
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק

מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה 3 לבגרות

שאלון 801

 • אלגברה
  • מבוא לאלגברה
   • מה נעשה עם אפס
   • שברים
    • הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17062330שבר רגיל, מעורב ומדומה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065318פעולות_בשברים_בדגש_על_עבודה_עם_מחשבון.png
      1
      2
     • 2=1;
    • שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17061836חיבור_וחיסור_שברים_עשרוניים.png
      1
      2
     • 2=1;
   • מספרים מכוונים
    • חיבור וחיסור מספרים מכוונים
     • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065225חיבור וחיסור מספרים מכוונים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • כפל וחילוק מספרים מכוונים
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060305כפל_וחיסור_מספרים_מכוונים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • חזקות ושורשים
    • הגדרת החזקה וחוקים בסיסים
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16063553הגדרת_החזקה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון
     • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060234הגדרות חזקות עבודה עם מחשבון.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • הגדרת השורש, חוקים בסיסים ועבודה עם מחשבון
   • סדר פעולות חשבון ועבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-15065115סדר_פעולות_חשבון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • רב איבר
    • כינוס איברים דומים
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-16061672כינוס_איברים_דומים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • כפל רב איבר ברב איבר
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-16062742כפל_רב_איבר_ברב_איבר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • כפל חד איבר ברב איבר
     • 1.ExerciseAnswers/20180625-17063519כפל_חד_איבר_ברב_איבר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • נוסחאות הכפל המקוצר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-17064555נוסחאות_הכפל_המקוצר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16064762פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף.png
     1
     2
    • 2=1;
  • משוואות
   • זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר
   • משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד
    • משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-16061679משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות ללא פתרון ומשוואות של איסוף פתרונות
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-16060691משוואות_ללא_פתרון_ועם_אינסוף_פתרונות.png
      1
      2
     • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
    • שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-14061763שתי משוואות בשני נעלים שיטת ההצבה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים
     • 1.ExerciseAnswers/20180626-17065921שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • משוואות ממעלה שנייה
    • משוואות ריבועיות עם נעלם אחד
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-15060537משוואות ריבועיות עם נעלם אחד.png
      1
      2
     • 2=1;
    • משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
    • משוואות ריבועיות חסרת c
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-16062948משוואות_ריבועיות_ללא_C.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות ריבועיות חסרות b
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-16065277משוואה_ריבועית_חסרת_B.png
      1
      2
     • 2=1;
    • משוואות ריבועיות לא מסודרות
     • 1.ExerciseAnswers/20180627-17061491משוואות ריבועיות לא מסודרות.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משוואות עם משתנה במכנה
     • 1.ExerciseAnswers/20180628-14061767משוואות עם משתנה במכנה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
     • 1.ExerciseAnswers/20180628-14060624שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה.png
      1
      2
     • 2=1;
  • גרפים מציאותיים
   • קריאת נתונים
   • מציאת ערך ממוצע של גרף
    • 1.ExerciseAnswers/20180704-17072657מציאת ערך ממוצע של גרף.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בניית גרפים
  • שינוי נושא נוסחה
   • הצבה בנוסחה
    • 1.ExerciseAnswers/20180704-17074160הצבה בנוסחה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרת פעולות הפוכות
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071097הגדרת_פעולות_הפוכות.png
     1
     2
    • 2=1;
  • הנדסה אנליטית
   • מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
   • משוואת הישר
    • הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071068הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זיהוי משוואת הישר ומשוואת ישר מפורשת
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16074255זיהוי_משוואת_הישר.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת נקודות על ישר - הצבה וחיתוך עם הצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16070399מציאת נקודות על הישר - הצבה וחיתוך עם הצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים
     • 1.ExerciseAnswers/20180709-16073259זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16071145שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072924מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה על הישר
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072537מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מציאת משוואת ישר, העובר דרך שתי נקודות שעל הישר
     • 1.ExerciseAnswers/20180710-17074625מציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות על הישר.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • ישרים מקבילים
   • מרחק בין שתי נקודות
    • מרחק בין שתי נקודות ישר משופע
     • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075940מרחק בין שתי נקודות ישר משופע.png
      1
      2
     • 2=1;
    • מרחק בין שתי נקודות הנמצאות על ישרים המקבילים לצירים
     • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075418מרחק_בין_שתי_נקודות_הנמצאות_על_ישרים_המקבילים_לצירים.png
      1
      2
     • 2=1;
   • אמצע קטע
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-17072762נקודת_אמצע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטחים במערכת צירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-16071729שטחים במערכת צירים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • גרף הפרבולה
   • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • עלייה וירידה
    • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תחומי חיוביות ושליליות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
     1
     2
    • 2=1;
 • בעיות מילוליות
  • מבוא לבעיות מילוליות
   • סכום, הפרש, כפל וחילוק
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070737סכום, הפרש, כפל וחילוק.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תבניות מספר המכילות יותר מפעולה אחת
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14075821תבניות_מספרים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • נושא המשוואה
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070480נושא המשוואה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • בעיות אחוזים
    • 1.ExerciseAnswers/20180717-14072235בעיות_אחוזים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים ובלי אחוזים
   • התייקרות והוזלה
    • 1.ExerciseAnswers/20180718-15070306התייקרות_והוזלה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • התייקרויות והוזלות עוקבות
    • 1.ExerciseAnswers/20180718-15073551התייקרות והוזלות עוקבות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • סדרה חשבונית
  • הגדרות: סדרה יורדת, סדרה עולה
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-16075198סדרה_עולה,_סדרה_יורדת.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום סדרה חשבונית
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-16072819סכום_סדרה_חשבונית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת ההפרש והאיבר הראשון כאשר נתונים שני תנאים
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-17072688מציאת ההפרש והאיבר הראשון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • האיבר הכללי - תרגול נוסחה, מציאת האיבר הראשון ומציאת ההפרש
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-17075590האיבר הכללי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
   • 1.ExerciseAnswers/20180719-11070188בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • טריגונומטריה
  • מבוא הגדרות ומונחים
  • הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות
   • 1.ExerciseAnswers/20180719-11071947הגדרת_הפונקציה_הטריגונומטרית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת זווית ע"י ערכים נתונים באמצעות המחשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-15070949מציאת זווית עי ערכים הנתונים באמצעות מחשבון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • קטעים מיוחדים במשולש
   • הגדרת התיכון
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-15073915הגדרת_התיכון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרת חוצה זווית
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-16070635הגדרת_חוצה_זווית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרת הגובה
  • עבודה במשולשים ישרי זווית
   • משפט פיתגורס
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-17073877משפט_פיתוגרס.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת צלעות
    • 1.ExerciseAnswers/20180725-17075271מציאת צלעות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת היקף ומציאת שטח
    • 1.ExerciseAnswers/20180726-12072167מציאת_היקף.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-13074903משולשים לא ישרי זוית שניתן לפרקם.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולש שווה שוקיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14073308משולש_שווה_שוקיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14070162גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שאלות משולשים בהן נתון השטח
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-14074549שאלות משולשים בהן נתון השטח.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולש קהה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-15073378משולש_קהה_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מלבן
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-15074236מלבן.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מעוין
  • שימוש במחשבון בטריגונומטריה
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-14074617שימוש במחשבון בטריגנומטריה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • סטטיסטיקה והסתברות
  • הסתברות
   • יסודות מציאת הסתברות לאירוע מתוך מרחב מדגם נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-15071556יסודות מציאת הסתברות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • טבלה דו מימדית
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-15075871טבלה_דו_מימדית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מרחב דו- שלבי מאורעות בלתי תלויים (עם החזרה)
    • 1.ExerciseAnswers/20180730-17073519מרחב_דו_שלבי.png
     1
     2
    • 2=1;
  • סטטיסטיקה
   • טבלת שכיחות
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17072355טבלת שכיחות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • דיאגרמת מקלות
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074980דיאגרמת_מקלות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הסתברות (של סטטיסטיקה)
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074453הסתברות_(של_סטטיסטיקה).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מדדים מרכזיים
    • 1.ExerciseAnswers/20180731-18073530מדדים_מרכזיים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • דיאגרמת עיגול
   • 1.ExerciseAnswers/20180805-14080691דיאגרמת עיגול.png
    1
    2
   • 2=1;

שאלון 802

 • אלגברה
  • תכונות הפונקציה הריבועית הפרבולה
   • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • קודקוד של פרבולה
    • 1.ExerciseAnswers/20180805-16084360קודקוד_הפרבולה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • תחומי חיוביות ושליליות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • תחומי עלייה וירידה
    • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חתוך בין הפרבולה וישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-16083952נקודת_חיתוך_של_גרף_ופרבולה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שרטוט של פרבולה
   • חתוך בין שתי פרבולות
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-17081650נקודת_חיתוך_בין_פרבולות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שטחים בתוך פרבולה
    • 1.ExerciseAnswers/20180806-17085947שטחים בתוך פרבולה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משוואות ממעלה שלישית ומעלה
   • 1.ExerciseAnswers/20180808-16084013משוואות_ממעלה_שלישית_ומעלה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180808-17080375חזקות_שליליות_ורציונליות.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • כתיבה מדעית
   • הרחבת חזקה למספרים שליליים ורציונלים
    • 1.ExerciseAnswers/20180808-17080908חזקות_שליליות_ורציונליות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כתיבה כפל וחילוק של מספרים מדעיים
  • סדרות הנדסיות
   • סדרה הנדסית הגדרה עלייה וירידה של סדרה
    • 1.ExerciseAnswers/20180812-09082138סדרה_הנדסית_עולה_ויורדת.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרה סדרה הנדסית על פי כלל הנסיגה
    • 1.ExerciseAnswers/20180812-09085180הגדרת סדרה הנדסית על פי כלל הנסיגה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שימוש בנוסחת איבר כללי
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16080032שימוש_בנוסחת_איבר_כללי.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת מנת הסדרה
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16081801מציאת מנת הסדרה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת מספר המקומות בסדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16081669מציאת_מספר_איברים_בסדרה_הנדסית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שימוש בנוסחת סכום
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-16080010נוסחת_סכום.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • בעיות מילוליות של סדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-17080666בעיות מילוליות של סדרה הנדסית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • תנאי לסדרה הנדסית
    • 1.ExerciseAnswers/20180813-17083672תנאי לסדרה הנדסית.png
     1
     2
    • 2=1;
  • סדרות חשבוניות
   • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
    • 1.ExerciseAnswers/20180814-14080012בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרה סדרה חשבונית על ידי כלל הנסיגה
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17080652הגדרת_סדרה_חשבונית_לפי_כלל_הנסיגה.png
     1
     2
    • 2=1;
  • גדילה ודעיכה
   • מבוא לגדילה ודעיכה
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17085187מבוא לגדילה ודעיכה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים)
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17080750מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת מקדם גדילה ודעיכה לא נתון אחוזים
    • 1.ExerciseAnswers/20180815-17084188מציאת_מקדם_גדילה_ודעיכה_(כשלא_נתון_אחוזים).png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת זמן מהנוסחה או על ידי הצבות
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16084017מציאת זמן מהנוסחא.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת כמות סופית וכמות לפני
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16082273מציאת כמות סופית וכמות לפני.png
     1
     2
    • 2=1;
   • השוואה בין תוכניות ושאלות עם גרפים
    • 1.ExerciseAnswers/20180816-16080395השוואה בין תוכניות ושאלות עם גרפים.png
     1
     2
    • 2=1;
 • טריגונומטריה
  • יישומים במשור
   • טרפז
    • טרפז כללי
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16085104טרפז_כללי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • טרפז ישר זווית
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16084739טרפז_ישר_זווית.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • טרפז שווה שוקיים
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16083522טרפז שווה שוקיים.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • מצולעים
    • מקבילית ריבוע,מלבן,מעוין
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16081954ריבוע,_מלבן,_מקבילית.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • משולש כללי
     • 1.ExerciseAnswers/20180820-16083846משולש כללי.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • חישובים אורכי קטעים במצולעים
  • הנדסת המרחב
   • תיבה
    • מבוא משפטים במרחב וחזרה
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-16081557מבוא משפטים במרחב וחזרה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • הגדרות התיבה ונוסחאות
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-16081804הגדרות התיבה ונוסחאות.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה
     • 1.ExerciseAnswers/20180821-17082744אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • זוויות בין ישר למישור בתיבה
    • זווית בין אלכסון תיבה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-16085320אלכסוני פאות ובסיס אלכסון תיבה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זווית בין אלכסון פאה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-16083418זווית בין אלכסון פאה לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
   • פירמידה
    • נוסחאות הגדרות פרמידה
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-17085437נוסחאות הגדרות פירמידה.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זוויות בפירדמיה בין גובה פאה לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180822-17082905זווית בפירמידה בין מקצוע צדדי לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
    • זווית בפירמידה בין מקצוע צדדי לבסיס
     • 1.ExerciseAnswers/20180823-13082556זווית בפירמידה בין גובה פאה לבסיס.png
      1
      2
      3
     • 2=1;
 • סטטיסטיקה
  • שאלות עם נעלמים
   • חזרה
   • תכונות הממוצע
    • 1.ExerciseAnswers/20180827-17080665תכונות הממוצע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מדדים מרכזיים בדיאגרמת עיגול ומקלות
    • 1.ExerciseAnswers/20181010-16103378מדדים_מרכזיים_בדיאגרמת_עיגול_ומקלות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • סטיית תקן
   • שאלות עם נעלמים
    • 1.ExerciseAnswers/20181010-16105832שאלות_עם_נעלמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • סטיית תקן
    • 1.ExerciseAnswers/20181018-08100083סטיית_תקן.png
     1
     2
    • 2=1;
   • השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
    • 1.ExerciseAnswers/20181018-09101141סטיית_תקן_עם_תוספת_נתונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • התפלגות נורמלית
   • הצבת נתונים בעקומה
    • הצבת נתונים בעקומה
    • מציאת הסתברויות בעקומה
   • עקומה של חצאי סטיות תקן
    • הצבת נתונים בעקומה
    • מציאת הסתברויות בעקומה
    • מציאת ממוצע
    • מציאת סטיית תקן וממוצע
    • השוואה יחסית
    • שימוש בסימטריה על העקומה
 • הסתברות
  • מבוא וחזרה
  • כפל וחיבור הסתברויות
  • חישוב הסתברויות בעזרת עץ הסתברויות
  • מאורעות דו שלביים
   • מאורעות תלויים
   • מאורעות בלתי תלויים
   • תלת פרקי
  • מאורעות תלת שלביים
   • תלת שלבי דו פרקי
   • בעיות שונות בהסתברות

שאלון 803

 • בעיות מילוליות
  • בעיות קנייה ומכירה
   • שאלות קנייה, מכירה ותשלומים
   • התייקרות והוזלה
   • התייקרות והוזלה כולל אחוזים
   • התייקרות והוזלה עוקבות
  • בעיות תנועה
   • שאלות תנועה מבוא
   • בעיות תנועה בהן נתונה המהירות
   • שאלות תנועה בהן הזמן נתון
   • שאלות תנועה - תכנון מול ביצוע
   • שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס
  • בעיות גיאומטריות
   • מלבן בעיות מילוליות ממעלה ראשונה
   • מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה
   • שטחים והיקפים של משולשים
   • מעגל וחלקי מעגל
   • מעגל טבעות
  • בעיות במרחב
   • נפח ושטח פנים של תיבה - בעיות
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש שווה שוקיים
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר זווית
   • נפח ושטח פנים של גליל
   • נפח ושטח פנים של מנסרה
   • נפח ושטח פנים של תיבה - חישובים
   • נפח של מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר זווית - חישובים
 • הנדסה אנליטית
  • הישר
   • נקודות החיתוך של הישר עם הצירם
   • נקודת חיתוך בין 2 ישרים
   • מציאת משוואת ישר לפי נקודה ושיפוע
   • ישרים מקבילים לצירים
   • ישרים מקבילים
   • ישרים מאונכים
  • אמצע קטע
  • מרחק בין 2 נקודות
  • אנך אמצעי
  • משולש
   • גובה במשולש
   • תיכון למשולש
   • שטחי משולשים
  • מרובעים
   • מקבילית
   • מלבן
   • מעוין
   • טרפז
  • המעגל
   • מעגל כללי
   • המעגל הקנוני
   • מציאת משוואת מעגל באמצעות נקודות על המרכז וההיקף
   • חיתוך עם הצירים במעגל
   • נקודות חיתוך בין ישר למעגל
   • משיקים למעגל
    • מעגל המשיק לצירים
    • משיק כללי למעגל
   • מציאת משוואת מעגל באמצעות קצוות הקוטר
 • חשבון דיפרנציאלי
  • מבוא לפונקציות
   • הצבות בפונקציה
   • הגדרת התחום
   • חיוביות ושליליות של פונקציה
   • תחומי עלייה וירידה
  • חוקי הנגזרת
  • שיפוע משיק
   • הצבות בנגזרת ובפונקציה
   • מציאת שיפוע משיק
   • משיק לגרף הפונקציה
   • מציאת משוואת משיק
   • מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון
  • מציאת נקודות קיצון
  • מקסימום ומינימום מוחלטים
  • פונקציה שורש
   • כללי גזירה של פונקציית שורש
   • הצבות בנגזרת ובפונקציה
   • מציאת תחום הגדרה לשורש
   • פתרון של משוואות עם שורש
   • מציאת משוואת משיק
   • מציאת נקודות קיצון
   • מציאת פרמטר
   • חקירת פונקציית שורש כולל שרטוט 2
   • חקירת שורש מורכבת
  • פונקציה רציונלית
   • חוקי הנגזרת בפונקציה רציונלית
   • מציאת תחום הגדרה
   • מציאת משוואת משיק
   • מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון
   • מציאת נקודות קיצון
   • מציאת פרמטר
   • חקירה מלאה של פונקציה רציונלית
   • גזירת פונקציה רציונלית משתנה במונה ובמכנה
   • גזירת פונקציה רציונלית משתנה בריבוע במכנה
   • חקירה מלאה של פונקציה רציונלית-המשך
   • חקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית
  • בעיות קיצון
   • בעיות מספרים
   • בעיות קיצון במלבן
   • בעיות קיצון בגרפים מרחקים
   • מציאת מקסימום ומינימום בבעיות מעשיות
   • בעיות קיצון במשולש
   • בעיות קיצון בתיבה
   • בעיות קיצון בגרפים במשולש
 • חשבון אינטגרלי
  • אינטגרל ומציאת פונקציה קדומה
   • מציאת פונקציה קדומה
   • מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
   • מציאת פרמטר
  • אינטגרל ומציאת שטחים
   • אינטגרל מסוים פולינום
   • מציאת שטח בין פונקציה לציר ה- x
   • זיהוי פונקציות
   • מציאת שטח בין ישר לפונקציה
   • מציאת שטח בין שתי פונקציות
   • מציאת שטח בין משיק לפונקציה
   • שטחים עם פרמטר
   • שני שטחים כלואים בין שתי פונקציות
   • חישוב שטחים באמצעות אינטגרלים
   • מציאת גבולות השטח באינטגרלים

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים