כתיבה כפל וחילוק של מספרים מדעיים > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לכתוב מספרים מדעיים וכיצד לעבוד איתם בפעולות כפל וחילוק.

נחזור בקצרה על כפל וחילוק מספרים עשרוניים ב-10 וכתיבה מדעית של חזקות של 10. נלמד מה עושים כאשר החזקה של 10 חיובית וגדולה מ-1, וכאשר החזקה של 10 שלילית. כמו כן, נראה שימושים יומיומיים במספרים מדעיים ונלמד את הכללים לכתיבה מספרית באמצעות חזקות של 10, הנקראת גם כתיבה מדעית. לאחר שנלמד כיצד כותבים כתיבה מדעית, נוכל ליישם את פעולות החשבון שאנו יודעים גם על המספרים המדעים. נראה דוגמאות המציגות כיצד עושים זאת.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים)
מציאת מקדם גדילה ודעיכה (כשנתון אחוזים)
מעגל המשיק לצירים
מעגל המשיק לצירים
מקבילית ריבוע,מלבן,מעוין
מקבילית ריבוע,מלבן,מעוין
חזרה
חזרה
מעוין
מעוין
מציאת כמות סופית וכמות לפני
מציאת כמות סופית וכמות לפני
שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס
שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס

כתיבה כפל וחילוק של מספרים מדעיים

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים