ישרים מקבילים > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על הקשר שבין שני ישרים מקבילים.

נבין מהי משמעות ישרים מקבילים, ואיזה מידע מעניק לנו השיפוע של שני ישרים שונים. נבין מהו השיפוע של כל הישרים המקבילים לציר ה-x. נפתור שאלות הדנות בצורות הגיאומטריות, כמו מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית וטרפז, ודרך השאלות נבין מקבילות של ישרים.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת פונקציה קדומה
מציאת פונקציה קדומה
נוסחאות הגדרות פרמידה
נוסחאות הגדרות פרמידה
משולש שווה שוקיים
משולש שווה שוקיים
הגדרת התחום
הגדרת התחום
הגדרת הגובה
הגדרת הגובה
מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה
מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה
גובה במשולש
גובה במשולש

ישרים מקבילים

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים