ישרים מקבילים > אלגברה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על הקשר שבין שני ישרים מקבילים.

נבין מהי משמעות ישרים מקבילים, ואיזה מידע מעניק לנו השיפוע של שני ישרים שונים. נבין מהו השיפוע של כל הישרים המקבילים לציר ה-x. נפתור שאלות הדנות בצורות הגיאומטריות, כמו מלבן, ריבוע, מעוין, מקבילית וטרפז, ודרך השאלות נבין מקבילות של ישרים.

שיעורים לצפייה בחינם

טרפז
טרפז
שימוש בסימטריה על העקומה
שימוש בסימטריה על העקומה
אינטגרל מסוים פולינום
אינטגרל מסוים פולינום
חוקי הנגזרת בפונקציה רציונלית
חוקי הנגזרת בפונקציה רציונלית
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
בעיות קיצון בגרפים מרחקים
בעיות קיצון בגרפים מרחקים
מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה
מלבן בעיות מילוליות ממעלה שנייה

ישרים מקבילים

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים