זיהוי פונקציות > חשבון אינטגרלי > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לזהות פונקציות על מערכת הצירים, כחלק משרשרת הפעולות שאנו צריכים לבצע על מנת למצוא שטח באמצעות אינטגרלים.

קיימים מקרים שבהם יש יותר משתי פונקציות, לא תמיד קל לזהות על אילו פונקציות יש לבצע את האינטגרל ולא תמיד קל לזהות מי למעלה ומי למטה. בשיעור זה נלמד כיצד מזהים כל פונקציה ונראה דוגמאות הממחישות זאת. לאחר שנזהה את הפונקציות, נראה שתי דרכים שונות למציאת השטח בעזרתן.

שיעורים לצפייה בחינם

בעיות תנועה בהן נתונה המהירות
בעיות תנועה בהן נתונה המהירות
מציאת משוואת משיק
מציאת משוואת משיק
מלבן
מלבן
חיתוך עם הצירים במעגל
חיתוך עם הצירים במעגל
בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
הגדרת התיכון
הגדרת התיכון
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן

זיהוי פונקציות

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים