זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נתחיל לעסוק באלגברה. שיעור זה יעסוק בזיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר. עד כה עבדנו בעיקר עם מספרים, בשיעור זה נתחיל לעבוד גם עם אותיות. ביטוי אלגברי הוא ביטוי המכיל אותיות ומספרים.

נגדיר את המושגים גורם וחד איבר: גורם הוא איבר של מכפלה או מנה, וחד איבר הוא ביטוי אלגברי המורכב מגורמים בלבד (פעולות כפל או חילוק). בנוסף, נעבור על המונחים מקדם, גודל ראשי ומשתנה, כאשר מקדם הוא החלק המספרי של חד איבר. במהלך השיעור נפתור דוגמאות שיעזרו לנו להבין את התפקיד של כל גורם.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
מציאת פונקציה קדומה כש-x לא נתון
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
בעיות קיצון בתיבה
בעיות קיצון בתיבה
חתוך בין שתי פרבולות
חתוך בין שתי פרבולות
השוואה יחסית
השוואה יחסית
נפח ושטח פנים של מנסרה
נפח ושטח פנים של מנסרה
שטחים עם פרמטר
שטחים עם פרמטר

זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים