הצבת נתונים בעקומה > סטטיסטיקה > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד נושא חדש: התפלגות נורמלית, שהינה ההתפלגות הכי חשובה בסטטיסטיקה וביישומיה בכל תחומי המדע.

נלמד על תכונות העקומה: על השכיח, סימטריית העקומה והשטח המוגבל בין העקומה וציר האיקס. נראה כי העקומה לעולם לא פוגשת את ציר האיקס. במהלך השיעור אנו נשתמש בעיקר בתוצאות המתקבלות בעקומה ונלמד כיצד לבצע חישובים בעזרתם. כמו כן, נדון במושגים ממוצע וסטיית תקן ונלמד כיצד להתבונן באלו ולמקמם בעקומת גאוס על מנת לפתור שאלות.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת תחום הגדרה
מציאת תחום הגדרה
מציאת ממוצע
מציאת ממוצע
מציאת משוואת משיק
מציאת משוואת משיק
חקירת פונקציית שורש כולל שרטוט 2
חקירת פונקציית שורש כולל שרטוט 2
הסתברות (של סטטיסטיקה)
הסתברות (של סטטיסטיקה)
מציאת משוואת מעגל באמצעות נקודות על המרכז וההיקף
מציאת משוואת מעגל באמצעות נקודות על המרכז וההיקף
מציאת משוואת מעגל באמצעות קצוות הקוטר
מציאת משוואת מעגל באמצעות קצוות הקוטר

הצבת נתונים בעקומה

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים