בעיות קיצון במשולש > חשבון דיפרנציאלי > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בבעיות קיצון גיאומטריות במשולש. אלו בעיות בהן יש למצוא פונקציה ואת נקודות הקיצון שלה בעזרת נתונים גיאומטריים אודות המשולש ותכונותיו.

נזכיר את נוסחת שטח המשולש והיקף המשולש ונפתור שתי דוגמאות לבעיות מסוג זה. דוגמה אחת תעסוק במציאת אורכי הניצבים במשולש ישר זווית, ודוגמה שניה תעסוק במציאת אורך הבסיס והגובה במשולש שווה שוקיים על מנת לפתור את הבעיה ולמצוא את ערכה המינימלי או המקסימלי של הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל רב איבר ברב איבר
כפל רב איבר ברב איבר
הצבה בנוסחה
הצבה בנוסחה
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
השפעת תוספת נתונים על סטיית התקן
פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
מאורעות בלתי תלויים
מאורעות בלתי תלויים
בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
הגדרת חוצה זווית
הגדרת חוצה זווית

בעיות קיצון במשולש

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים