בעיות קיצון במשולש > חשבון דיפרנציאלי > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בבעיות קיצון גיאומטריות במשולש. אלו בעיות בהן יש למצוא פונקציה ואת נקודות הקיצון שלה בעזרת נתונים גיאומטריים אודות המשולש ותכונותיו.

נזכיר את נוסחת שטח המשולש והיקף המשולש ונפתור שתי דוגמאות לבעיות מסוג זה. דוגמה אחת תעסוק במציאת אורכי הניצבים במשולש ישר זווית, ודוגמה שניה תעסוק במציאת אורך הבסיס והגובה במשולש שווה שוקיים על מנת לפתור את הבעיה ולמצוא את ערכה המינימלי או המקסימלי של הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
תכונות הממוצע
תכונות הממוצע
מעוין
מעוין
כפל וחיבור הסתברויות
כפל וחיבור הסתברויות
מציאת פונקציה קדומה
מציאת פונקציה קדומה
שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס
שאלות תנועה הכוללות שימוש במשפט פתגורס
בעיות קיצון במשולש
בעיות קיצון במשולש

בעיות קיצון במשולש

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים