בעיות קיצון במלבן > חשבון דיפרנציאלי > מתמטיקה 3 יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נפתור דוגמאות לבעיות קיצון גיאומטריות במלבן. מדובר בבעיות בהן יש למצוא פונקציה ואת נקודות הקיצון שלה לפי נתונים גיאומטריים העוסקים בתכונותיו ומאפייני המלבן.

נזכיר את תכונות המלבן בקצרה ואת נוסחאותיו לחישוב שטחו והיקפו, ונפתור 3 דוגמאות לתרגילים. בדוגמאות נידרש למצוא את אורכי צלעות המלבן וכן לשנות את אורכו ורוחבו על מנת למצוא מתי ערך הפונקציה היא מינימלית או מקסימלית.

שיעורים לצפייה בחינם

הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
מה נעשה עם אפס
מה נעשה עם אפס
שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
חיבור וחיסור מספרים מכוונים
חיבור וחיסור מספרים מכוונים

בעיות קיצון במלבן

טוען וידאו...

עזרי קורס מתמטיקה 3 לבגרות

חדשות ועדכונים