שיעורים לצפייה בחינם:

שיעור מספר 1
שיעור מספר 2
שיעור מספר 3
שיעור מספר 4

הוספת מילים שליליות ברמת קבוצת מודעות

טוען וידאו...