שיעורים לצפייה בחינם:

שיעור מספר 1
שיעור מספר 2
שיעור מספר 3
שיעור מספר 4

יצירת סרט מרצף תמונות בעזרת פקודת Automate to Sequence

טוען וידאו...