שיעורים לצפייה בחינם:

שיעור מספר 1
שיעור מספר 2
שיעור מספר 3
שיעור מספר 4

שימוש בפקודת מיפוי הזמן (Time Remapping)

טוען וידאו...