שיעורים לצפייה בחינם:

שיעור מספר 1
שיעור מספר 2
שיעור מספר 3
שיעור מספר 4

שימוש באפשרויות מיזוג השכבות (Blending Modes) ומצבי חפיפה

טוען וידאו...