שיעורים לצפייה בחינם:

שיעור מספר 1
שיעור מספר 2
שיעור מספר 3
שיעור מספר 4

כיצד משתלבים הזמנים עם פרה-קומפוזיציות?

טוען וידאו...