הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון > אלגברה > מתמטיקה 3יחידות

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נבצע חזרה כללית בנושא חזקות. החזקה היא רישום מקוצר של מכפלה חוזרת של אותו מספר.

נגדיר מה הוא בסיס החזקה ומה הוא מעריך החזקה. נציג מספר כללי חזקות ונתרגל אותם בעזרת דוגמאות. בנוסף, נלמד כיצד להשתמש במחשבון כאשר אנו מתמודדים עם תרגילים הכוללים חזקות, בצורה שתקל עלינו עם פתרונם.

שיעורים לצפייה בחינם

עלייה וירידה
עלייה וירידה
משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
סכום, הפרש, כפל וחילוק
סכום, הפרש, כפל וחילוק
מעוין
מעוין
משוואות ריבועיות חסרות b
משוואות ריבועיות חסרות b

הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה 3 כיתה י'

אלגברה

 • מבוא לאלגברה
  • מה נעשה עם אפס
  • שברים
   • הגדרות- שבר רגיל, מעורב ומדומה
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17062330שבר רגיל, מעורב ומדומה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • פעולות בשברים בדגש על עבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065318פעולות_בשברים_בדגש_על_עבודה_עם_מחשבון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שבר עשרוני חיבור וחיסור כפל וחילוק
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17061836חיבור_וחיסור_שברים_עשרוניים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • מספרים מכוונים
   • חיבור וחיסור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180620-17065225חיבור וחיסור מספרים מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כפל וחילוק מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060305כפל_וחיסור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • חזקות ושורשים
   • הגדרת החזקה וחוקים בסיסים
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16063553הגדרת_החזקה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הגדרות חזקות בדגש על עבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20180621-16060234הגדרות חזקות עבודה עם מחשבון.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הגדרת השורש, חוקים בסיסים ועבודה עם מחשבון
    • 1.ExerciseAnswers/20191106-13112006שאלה_הגדרת_השורש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • סדר פעולות חשבון ועבודה עם מחשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180625-15065115סדר_פעולות_חשבון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • רב איבר
   • כינוס איברים דומים
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-16061672כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • כפל רב איבר ברב איבר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-16062742כפל_רב_איבר_ברב_איבר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • כפל חד איבר ברב איבר
    • 1.ExerciseAnswers/20180625-17063519כפל_חד_איבר_ברב_איבר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • נוסחאות הכפל המקוצר
   • 1.ExerciseAnswers/20180625-17064555נוסחאות_הכפל_המקוצר.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20191106-12114928שאלה_נוסחאות_כפל_מקוצר.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180626-16064762פירוק לגורמים - הוצאת גורם משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
 • משוואות
  • זיהוי גודל ראשי ומקדם בחד איבר
  • משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד
   • משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16061679משוואות פשוטות ומשוואות עם מכנה מספרי.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות ללא פתרון ומשוואות של איסוף פתרונות
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-16060691משוואות_ללא_פתרון_ועם_אינסוף_פתרונות.png
     1
     2
    • 2=1;
  • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
   • שתי משוואות בשני נעלמים שיטת ההצבה
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-14061763שתי משוואות בשני נעלים שיטת ההצבה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180626-17065921שתי משוואות בשני נעלמים השוואת מקדמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • משוואות ממעלה שנייה
   • משוואות ריבועיות עם נעלם אחד
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-15060537משוואות ריבועיות עם נעלם אחד.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משוואה ריבועית שצורת כמכפלת גורמים
   • משוואות ריבועיות חסרת c
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-16062948משוואות_ריבועיות_ללא_C.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות ריבועיות חסרות b
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-16065277משוואה_ריבועית_חסרת_B.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משוואות ריבועיות לא מסודרות
    • 1.ExerciseAnswers/20180627-17061491משוואות ריבועיות לא מסודרות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • משוואות עם משתנה במכנה
    • 1.ExerciseAnswers/20180628-14061767משוואות עם משתנה במכנה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה
    • 1.ExerciseAnswers/20180628-14060624שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה שנייה.png
     1
     2
    • 2=1;
 • גרפים מציאותיים
  • קריאת נתונים
  • מציאת ערך ממוצע של גרף
   • 1.ExerciseAnswers/20180704-17072657מציאת ערך ממוצע של גרף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • בניית גרפים
 • שינוי נושא נוסחה
  • הצבה בנוסחה
   • 1.ExerciseAnswers/20180704-17074160הצבה בנוסחה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • הגדרת פעולות הפוכות
   • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071097הגדרת_פעולות_הפוכות.png
    1
    2
   • 2=1;
 • הנדסה אנליטית
  • מערכת צירים: מציאת נקודות, סימון נקודות
  • משוואת הישר
   • הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-15071068הגדרת השיפוע ונוסחת השיפוע.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • זיהוי משוואת הישר ומשוואת ישר מפורשת
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16074255זיהוי_משוואת_הישר.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת נקודות על ישר - הצבה וחיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16070399מציאת נקודות על הישר - הצבה וחיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים
    • 1.ExerciseAnswers/20180709-16073259זיהוי ישרים באמצעות פרמטרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16071145שרטוט ישר בעזרת חיתוך עם הצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072924מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה על הישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-16072537מציאת משוואת ישר על ידי שיפוע ונקודה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר, העובר דרך שתי נקודות שעל הישר
    • 1.ExerciseAnswers/20180710-17074625מציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות על הישר.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • ישרים מקבילים
  • מרחק בין שתי נקודות
   • מרחק בין שתי נקודות ישר משופע
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075940מרחק בין שתי נקודות ישר משופע.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מרחק בין שתי נקודות הנמצאות על ישרים המקבילים לצירים
    • 1.ExerciseAnswers/20180711-15075418מרחק_בין_שתי_נקודות_הנמצאות_על_ישרים_המקבילים_לצירים.png
     1
     2
    • 2=1;
  • אמצע קטע
   • 1.ExerciseAnswers/20180711-17072762נקודת_אמצע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שטחים במערכת צירים
   • 1.ExerciseAnswers/20180712-16071729שטחים במערכת צירים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • גרף הפרבולה
  • גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים
   • 1.ExerciseAnswers/20180712-17072233גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180805-16082256גרף הפרבולה וחיתוך עם הצירים.png
    1
    2
   • 3=1;
  • עלייה וירידה
   • 1.ExerciseAnswers/20180716-16071938עלייה_וירידה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תחומי חיוביות ושליליות
   • 1.ExerciseAnswers/20180806-16080492תחומי_חיוביות_ושליליות.png
    1
    2
   • 2=1;

בעיות מילוליות

 • מבוא לבעיות מילוליות
  • סכום, הפרש, כפל וחילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070737סכום, הפרש, כפל וחילוק.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תבניות מספר המכילות יותר מפעולה אחת
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14075821תבניות_מספרים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • נושא המשוואה
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14070480נושא המשוואה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • בעיות אחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180717-14072235בעיות_אחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים ובלי אחוזים
  • התייקרות והוזלה
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-15070306התייקרות_והוזלה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • התייקרויות והוזלות עוקבות
   • 1.ExerciseAnswers/20180718-15073551התייקרות והוזלות עוקבות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

סדרה חשבונית

 • הגדרות: סדרה יורדת, סדרה עולה
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-16075198סדרה_עולה,_סדרה_יורדת.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • סכום סדרה חשבונית
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-16072819סכום_סדרה_חשבונית.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • מציאת ההפרש והאיבר הראשון כאשר נתונים שני תנאים
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-17072688מציאת ההפרש והאיבר הראשון.png
   1
   2
  • 2=1;
 • האיבר הכללי - תרגול נוסחה, מציאת האיבר הראשון ומציאת ההפרש
  • 1.ExerciseAnswers/20180718-17075590האיבר הכללי.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • בעיות מילוליות של סדרה חשבונית
  • 1.ExerciseAnswers/20180719-11070188בעיות_מילוליות_של_סדרה_חשבונית.png
   1
   2
   3
  • 2=1;

טריגונומטריה

 • מבוא הגדרות ומונחים
 • הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות
  • 1.ExerciseAnswers/20180719-11071947הגדרת_הפונקציה_הטריגונומטרית.png
   1
   2
  • 2=1;
 • מציאת זווית ע"י ערכים נתונים באמצעות המחשבון
  • 1.ExerciseAnswers/20180725-15070949מציאת זווית עי ערכים הנתונים באמצעות מחשבון.png
   1
   2
  • 2=1;
 • קטעים מיוחדים במשולש
  • הגדרת התיכון
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-15073915הגדרת_התיכון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הגדרת חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-16070635הגדרת_חוצה_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הגדרת הגובה
 • עבודה במשולשים ישרי זווית
  • משפט פיתגורס
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-17073877משפט_פיתוגרס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת צלעות
   • 1.ExerciseAnswers/20180725-17075271מציאת צלעות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת היקף ומציאת שטח
   • 1.ExerciseAnswers/20180726-12072167מציאת_היקף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • משולשים לא ישרי זווית שניתן לפרקם
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-13074903משולשים לא ישרי זוית שניתן לפרקם.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • משולש שווה שוקיים
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14073308משולש_שווה_שוקיים.png
   1
   2
  • 2=1;
 • גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14070162גובה ליתר וגובה לשוק במשולש שווה שוקיים.png
   1
   2
  • 2=1;
 • שאלות משולשים בהן נתון השטח
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-14074549שאלות משולשים בהן נתון השטח.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • משולש קהה זווית
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-15073378משולש_קהה_זווית.png
   1
   2
  • 2=1;
 • מלבן
  • 1.ExerciseAnswers/20180726-15074236מלבן.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • מעוין
  • 1.ExerciseAnswers/20191106-13113300שאלה_טריגונומטריה_מעויין.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • שימוש במחשבון בטריגונומטריה
  • 1.ExerciseAnswers/20180725-14074617שימוש במחשבון בטריגנומטריה.png
   1
   2
   3
  • 2=1;

סטטיסטיקה והסתברות

 • הסתברות
  • יסודות מציאת הסתברות לאירוע מתוך מרחב מדגם נתון
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-15071556יסודות מציאת הסתברות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • טבלה דו מימדית
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-15075871טבלה_דו_מימדית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מרחב דו- שלבי מאורעות בלתי תלויים (עם החזרה)
   • 1.ExerciseAnswers/20180730-17073519מרחב_דו_שלבי.png
    1
    2
   • 2=1;
 • סטטיסטיקה
  • טבלת שכיחות
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17072355טבלת שכיחות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • דיאגרמת מקלות
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074980דיאגרמת_מקלות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הסתברות (של סטטיסטיקה)
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-17074453הסתברות_(של_סטטיסטיקה).png
    1
    2
   • 2=1;
  • מדדים מרכזיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180731-18073530מדדים_מרכזיים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • דיאגרמת עיגול
  • 1.ExerciseAnswers/20180805-14080691דיאגרמת עיגול.png
   1
   2
  • 2=1;

עזרי קורס מתמטיקה 3 כיתה י'

חדשות ועדכונים