גם אם לא למדת כל הסמסטר, בוא להוציא ציון מעולה במבחן

(פעילות רדיקלים חופשיים (יציבות קינטית

טוען וידאו...