תיאוריה 6 - מבנה רזוננס נוספים: דיאן וקטיון סמוך לאטום עם זוג אלקטרונים בלתי קושר

טוען וידאו...