תחום הצבה > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נגדיר מהו תחום הצבה, מדוע חשוב למצוא אותו וכיצד עושים זאת. תחום הצבה נקרא גם קבוצת הצבה.

נלמד בשיעור כי לקבוצת המספרים שמותר להציב בביטוי אלגברי או במשוואה במקום המשתנה X קוראים קבוצת הצבה או תחום הצבה.

בשיעור נראה גם מהו ביטוי חסר משמעות, וכיצד הצבה של מספר שאינו כלול בקבוצת ההצבה, תיצור ביטוי חסר משמעות, ועל כן היא אסורה. נראה מה עלינו לעשות במקרה של ביטוי חסר משמעות ובמה להתמקד.

נדגיש כי לפני שאנחנו פותרים משוואה, עלינו לבדוק מהו תחום ההצבה. אם קיימים ערכי X אשר הצבתם תביא לביטוי חסר משמעות, נדע שערכים אלו אינם יכולים להוות פתרון קביל למשוואה.

לכן נדגים בשיעור כיצד להגדיר את קבוצת ההצבה, על דרך השלילה. כלומר, נגדיר אילו ערכי X הם אסורים להצבה, וכך נמצא את קבוצת הצבה.

שיעורים לצפייה בחינם

מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משולשים חופפים
משולשים חופפים
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית

תחום הצבה

טוען וידאו...