מקבילית - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור נלמד על תכונות המקבילית.

ראשית נסביר כי מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. נראה שאם המרובע הוא מקבילית, יש לו שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. כמו כן, האלכסונים של המקבילית חוצים זה את זה. בנוסף, למקבילית שני זוגות של זוויות נגדיות שוות. נדבר גם על סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית ונדגים את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה

מקבילית - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...