שיעורים לצפייה בחינם לרכישה ₪29 לחודש בלבד

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
קטע אמצעים במשולש - תכונות
קטע אמצעים במשולש - תכונות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
כלל המעבר
כלל המעבר

מקבילית - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

מקבילית - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור נלמד על תכונות המקבילית.

ראשית נסביר כי מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. נראה שאם המרובע הוא מקבילית, יש לו שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. כמו כן, האלכסונים של המקבילית חוצים זה את זה. בנוסף, למקבילית שני זוגות של זוויות נגדיות שוות. נדבר גם על סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית ונדגים את הנושא.