מקבילית - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור נלמד על תכונות המקבילית.

ראשית נסביר כי מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. נראה שאם המרובע הוא מקבילית, יש לו שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. כמו כן, האלכסונים של המקבילית חוצים זה את זה. בנוסף, למקבילית שני זוגות של זוויות נגדיות שוות. נדבר גם על סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית ונדגים את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

מקבילית - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...