שיעורים לצפייה בחינם לרכישה ₪29 לחודש בלבד

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
קטע אמצעים במשולש - תכונות
קטע אמצעים במשולש - תכונות
כלל המעבר
כלל המעבר
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות

מקבילית - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

מקבילית - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור נלמד על תכונות המקבילית.

ראשית נסביר כי מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. נראה שאם המרובע הוא מקבילית, יש לו שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. כמו כן, האלכסונים של המקבילית חוצים זה את זה. בנוסף, למקבילית שני זוגות של זוויות נגדיות שוות. נדבר גם על סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית ונדגים את הנושא.