שיעורים לצפייה בחינם לרכישה ₪29 לחודש בלבד

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
כלל המעבר
כלל המעבר
קטע אמצעים במשולש - תכונות
קטע אמצעים במשולש - תכונות
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש

מקבילית - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

מקבילית - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור נלמד על תכונות המקבילית.

ראשית נסביר כי מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. נראה שאם המרובע הוא מקבילית, יש לו שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות. כמו כן, האלכסונים של המקבילית חוצים זה את זה. בנוסף, למקבילית שני זוגות של זוויות נגדיות שוות. נדבר גם על סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית ונדגים את הנושא.